Sl. No. Student Name Regn. No.
1 Aditya Sarkar B2330001
2 Akash Shit B2330002
3 Ankur Chatterjee B2330003
4 Dwijendu Hazra B2330004
5 Gandeep Chatterjee B2330005
6 Sagar Chakraborty B2330006
7 Santu Mondal B2330007
8 Shambhu Ruidas B2330008
9 Chinmoy Nanda B2330009
10 Babai Mandal B2330011
11 Dinabandhu Ghosh B2330012
12 Rabin Mandi B2330013
13 Rohit Barik B2330014
14 Suman Ghosh B2330015
Sl. No. Student Name Regn. No.
1 Amritanshu Chakraborty B2230001
2 Arunava Bhattacharjee B2230003
3 Ayush Dey B2230004
4 Buddhadev Mondal B2230005
5 Dayamay Das B2230006
6 Hiru Ghosh B2230007
7 Kartick Dolui B2230008
8 Laxmi Narayan Nayak B2230009
9 Sayan Das B2230010
10 Shaswata Jha B2230011
11 Soumen Mandal B2230012
12 Soumya Sundar Sahoo B2230017
13 Sourabh Ghosh B2230013
14 Sukamal Mondal B2230014
15 Suman Das B2230015
16 Suvadip Dolui B2230016
Sl. No. Student Name Regn. No. Specialization
1 Baidik Bhattacharyya B2130052 Vedanta
2 Chandra Prakash Naskar B2130053 Vyakarana
3 Joy Mallick B2130054 Vedanta
4 Lal Chand Ghosh B2130055 Vedanta
5 Lokenath Paik B2130056 Vedanta
6 Moyukh Chatterjee B2130057 Vedanta
7 Pradip Ghosh B2130058 Vyakarana
8 Pratik Kapri B2130059 Vyakarana
9 Pritam Roy B2130060 Vyakarana
10 Raju Hazra B2130061 Vedanta
11 Ranit Nayek B2130062 Vyakarana
12 Riju Mondal B2130063 Vedanta
13 Sagnik Banerjee B2130064 Vedanta
14 Saradindu Ghosh B2130065 Vyakarana
15 Satyajit Samanta B2130066 Vedanta
16 Sumit Kumar Sahoo B2130068 Vedanta
17 Sunit Adhikary B2130069 Vedanta
Sl. No. Student Name Regn. No. Specialization
1 Aniruddha Bandyopadhyay B2030069 Vedanta
2 Avijit Das B2030071 Vyakarana
3 Binay Jana B2030073 Vyakarana
4 Krishnendu Bera B2030078 Vedanta
5 Narayan Chandra Metya B2030082 Vyakarana
6 Soumyajit Biswas B2030086 Vyakarana
Sl. No. Student Name Regn. No. Specialization
1 Bikash Sardar B1930002 Vedanta
2 Biswarup Bej B1930003 Vyakarana
3 Kuntal Mondal B1930011 Vyakarana
4 Manish Kumar Jha B1930004 Vyakarana
5 Puspendu Bhunia B1930018 Vedanta
6 Rajdip Ghosh B1930005 Vyakarana
7 Sajal Kumar Haldar B1930007 Vyakarana
8 Sajal Kumar Sanyal B1930008 Vyakarana
9 Sanjib Gorai B1930015 Vedanta
10 Sankar Pramanik B1930012 Vedanta
11 Sudip Ghosh B1930019 Vedanta
12 Sagar Chowdhury B18514 Vedanta
13 Tanmoy Bagchi B1930009 Vedanta
14 Tanmoy Biswas B1930010 Vyakarana